Skip to content

סגירת תיק

לא באלכם לקרוא? האזינו למאמר!

גם כדי לסגור את התיק, בדומה לתהליך פתיחת התיק, צריך ליצור קשר עם הרשויות וליידע אותם בסטטוס החדש של העסק שלכם.

כדי לסגור את העסק, בדומה לפתיחת עסק, צריך לבצע מספר פעולות:
 • שלב 1 – סגירת תיק במע”מ (מס ערך מוסף)
 • שלב 2 – סגירת תיק במס הכנסה
 • שלב 3 – עדכון סטטוס בביטוח לאומי
 • פעולות מומלצות נוספות

שלב 1 - סגירת תיק במע"מ

יש לפנות למשרד המע”מ האזורי תוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית ולבצע את הפעולות הבאות:

 • מילוי הודעה על סגירת עסק/הצהרה (טופס 18).
 • מכירת המלאי, הציוד ונכסי העסק, במידה וישנם – לא לשכוח להוציא חשבוניות מס ולשלם מע”מ בגין מכירות אלו.
 • פירוט הערך הכספי של כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, אשר טרם נמכרו ונשארו ברשותך.
 • הסדרת כל החובות הפתוחים, אם ישנם וצירוף צילום של הדוח השנתי האחרון בו דיווחת על מכירת המלאי או הציוד.
 • דיווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים).

שלב 2 - סגירת תיק במס הכנסה

 • יש להודיע לפקיד השומה תוך 90 יום על סגירת העסק מיום הפסקת הפעילות העסקית.
 • לטפל בהמשך תשלום המקדמות בהתאם לפעילות העסקית שלך.
 • מילוי בקשה לסגירת התיק במס הכנסה (טופס 2550).
 • הגשת דוח שנתי בגין השנה בה הייתה פעילות עסקית (גם אם לא מדובר במספר חודשים בלבד ולא בשנה קלאנדרית מלאה).

שלב 3 - עדכון סטטוס בביטוח לאומי

 • הגשת טופס דין וחשבון רב שנתי במשרד ביטוח לאומי הקרוב לכתובת העסק שלך. ​​
 • סגירת תיק ניכויים , במידה וישנו, ע”י מילוי הודעת מעסיק על סגירת תיק (טופס 699).​

פע​ולות מו​מלצות נוספות

 • סגירת חשבון הבנק העסקי.
 • הודעה לעירייה ולחברת החשמל על הפסקת פעילות וסגירת חשבון לצורך הפסקת תשלומי מיסים.
 • ביטול פוליסות ביטוח עסקי החל מיום הפסקת הפעילות.
 • מומלץ לשמור על פנקסי הנהלת החשבונות לתקופה של כ- 7 שנים מיום סגירת העסק.​

מה חברת המשלוחים שעימה תעבוד?

שליח, אוטוטו רשמית תהיה עסק עצמאי 😀

 ב-Keep סוגרים לך את כל  הפינות מפתיחת תיק, העלאת הוצאות של העסק שלך כדי שתשלם פחות מס (כמו דלק למשל), ליווי שוטף מול הרשויות והגשת דוח שנתי. הכל בליווי אישי של רואי החשבון שלנו ובמחיר מיוחד לשליחים.

שליח Wolt, רוצה להצטרף?

שליח Gett, רוצה להצטרף?

שליח

, רוצה להצטרף? לחץ כאן

שליח

, רוצה להצטרף? לחץ כאן

איזה כיף שבחרת בנו 😀

ב-Keep סוגרים לך את כל הפינות! מוזמנים להרשם ל30 ימי ניסיון ללא התחייבות ובמהלכם רואי החשבון שלנו ישמחו לסייע בכל שאלה או התלבטות

איזה כיף שבחרת בנו 😀
שנייה לפני שמתחילים, מה תחום העיסוק שלכם?

ב-Keep סוגרים לך את כל הפינות! מוזמנים להרשם ל30 ימי ניסיון ללא התחייבות ובמהלכם רואי החשבון שלנו ישמחו לסייע בכל שאלה או התלבטות

שליח - לחץ כאן

שניה לפני שמתחילים,
מה תחום העיסוק שלכם?

הגעתי אליכם דרך אחד השותפים של קיפ למשל Wolt או Gett.
ואני רוצה להצטרף.
אני עורך דין, מאמן כושר, מעצבת וכו׳
ואני רוצה להצטרף.
דילוג לתוכן