Skip to content

דיווח שוטף לרשויות

לא באלכם לקרוא? האזינו למאמר!

כבעל עסק, עליך לדווח למע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי במועדים מסוימים לאורך השנה.

התנהלות מול מע”מ – עוסק פטור
בסיום כל שנה עליך לדווח באמצעות טופס או ישירות באתר המקוון על סך כל ההכנסות השנתיות בשנת המס. לדוגמה בתחילת שנת 2023 מדווחים על ההכנסות בשנת 2022.

חשוב לעקוב במהלך השנה אחר ההכנסות של העסק שלך! ההכנסות משפיעות על התשלומים השוטפים לרשויות.
קיימת תקרת הכנסות שמוגדרת לעוסק פטור – במידה וההכנסות השנתיות גבוהות מהתקרה צריך לבצע רישום של עוסק מורשה במשרד מע”מ או באמצעות שירות מקוון של רואה החשבון.

לדוגמה:
חודש
הכנסות חודשיות
ינואר
15,000₪
פברואר
25,000₪
מרץ
10,000₪

לפי הטבלה למעלה, סך ההכנסות החודשיות של העסק שלך נכון לסוף מרץ הן בגובה 50,000₪ – אלה למעשה ההכנסות המצטברות שלך מחודש ינואר-מרץ.

אם ההכנסות המצטברות מגיעות לתקרת ההכנסות שנקבעה לעוסק פטור יש לבצע את השינוי לעוסק מורשה ולא להמתין לתחילת שנת הספים שלאחר מכן. אי ביצוע השינוי בזמן עלול לגרום לתשלום מיסים גבוה יותר מכיוון שמע”מ יחשבו את הסכום שנדרש לשלם החל מהשקל הראשון מעל לתקרת הפטור

התנהלות מול מע”מ – עוסק מורשה

כעוסק מורשה, עליך לגבות מע”מ מלקוחותיך ולבצע דיווח בכל תקופת דיווח (חודש/ חודשיים) למע”מ.
בכל תקופת דיווח נלקח בחשבון סך ההכנסות והמע”מ שנגבה עליהן (מע”מ עסקאות) וסך ההוצאות המוכרות ששולם עליהן מע”מ (מע”מ תשומות).

במידה והמע”מ מההכנסות גבוה מהמע”מ של ההוצאות המוכרות יש לשלם את ההפרש בין מע”מ על ההכנסות למע”מ על ההוצאות. במידה והמע”מ על ההוצאות גבוה מהמע”מ על ההכנסות יתבצע החזר ישירות לחשבון הבנק שלך.

התנהלות מול מס הכנסה – דיווח מקדמות דו חודשי

תשלומי מס הכנסה מבוססים על תשלום חודשי/דו-חודשי של מקדמות, כאשר הסכום שעליך להעביר למס הכנסה נקבע על ידי פקיד השומה. באפשרותך להקטין או להגדיל את תשלומי המקדמות אם התשלום שנקבע עבורך גבוה או נמוך מדי ביחס לרווחים הצפויים בשנת המס הנוכחית.

מעבר לתשלומי המקדמות, פקיד השומה יקבע גם את שיעור ניכוי המס במקור, וכך במס הכנסה מבטיחים שתשלומי המס יגיעו אליהם. בסיום שנת המס פקיד השומה מחשב כמה מס הכנסה שילמת – הוא יפחית את סכומי המקדמות שהעברת, ומה שישאר לך זה רק לשלם את ההפרש או לחילופין, לקבל החזר ממס הכנסה כי סכום המקדמות שהעברת במהלך השנה גבוה יותר מהמס שנדרשת לשלם.

התנהלות מול ביטוח לאומי

ביטוח לאומי קובע סכום חודשי על פי צפי ההכנסות, כאשר ניתן לשנות את הצפי פעם אחת בכל רבעון. התשלום לביטוח לאומי, בניגוד למס הכנסה ומע”מ, מתבצע בכל חודש בהתאם לסכום שנקבע במקדמות ונדרש לשלם אותו עד ה-15 לכל חודש בלי קשר לסכום ההכנסות. עיכוב בתשלום יגרור תשלומי ריבית והצמדה ואף יכול להגיע במקרים מסוימים לקנסות והליכי גביה.

במידה ומתבצעים עדכונים במהלך השנה נוצרים הפרשים להחזר או תשלום רטרואקטיביים מתחלית השנה ונדרש לשלם אותם בעת קבלת הודעה מביטוח לאומי. לאחר קבלת הדיווחים השנתיים על גובה ההכנסות בפועל, המוסד לביטוח לאומי מבצע שינויים והתאמות על פי הדיווחים.

 בשירות הייצוג שלנו אנו דואגים לכל העדכונים והדיווחים עבורך. אנחנו בקשר שוטף לאורך כל השנה להזכיר ולעקוב אחר פעילות העסק שלך על מנת להקל עליך בכל הבירוקרטיה הדיווחית.

מה חברת המשלוחים שעימה תעבוד?

שליח, אוטוטו רשמית תהיה עסק עצמאי 😀

 ב-Keep סוגרים לך את כל  הפינות מפתיחת תיק, העלאת הוצאות של העסק שלך כדי שתשלם פחות מס (כמו דלק למשל), ליווי שוטף מול הרשויות והגשת דוח שנתי. הכל בליווי אישי של רואי החשבון שלנו ובמחיר מיוחד לשליחים.

שליח Wolt, רוצה להצטרף?

שליח Gett, רוצה להצטרף?

שליח

, רוצה להצטרף? לחץ כאן

שליח

, רוצה להצטרף? לחץ כאן

איזה כיף שבחרת בנו 😀

ב-Keep סוגרים לך את כל הפינות! מוזמנים להרשם ל30 ימי ניסיון ללא התחייבות ובמהלכם רואי החשבון שלנו ישמחו לסייע בכל שאלה או התלבטות

איזה כיף שבחרת בנו 😀
שנייה לפני שמתחילים, מה תחום העיסוק שלכם?

ב-Keep סוגרים לך את כל הפינות! מוזמנים להרשם ל30 ימי ניסיון ללא התחייבות ובמהלכם רואי החשבון שלנו ישמחו לסייע בכל שאלה או התלבטות

שליח - לחץ כאן

כבר עוזבים?

שניה לפני שמתחילים,
מה תחום העיסוק שלכם?

הגעתי אליכם דרך אחד השותפים של קיפ למשל Wolt או Gett.
ואני רוצה להצטרף.
אני עורך דין, מאמן כושר, מעצבת וכו׳
ואני רוצה להצטרף.
דילוג לתוכן