Skip to content

דוח שנתי

לא באלכם לקרוא? האזינו למאמר!

בתור עצמאי, חובתך להגיש דוח שנתי למס הכנסה – חובה לדווח לרשויות המס על כל פעילותך בשנת הכספים שעברה. דוח זה כולל את כל ההכנסות מהעסק, משכורת, הכנסות פסיביות, ריביות (למשל על פקדונות), הכנסות מחו”ל, הכנסות בני הזוג ועוד

מה כולל הדוח השנתי?
הדוח השנתי כולל את נתוני העסק שלך לשנת הכספים (זהה לשנה הקלנדרית, מיום ה-1 בינואר ועד ליום ה-31 בדצמבר).

עם סיום שנת הכספים עליך למלא מספר נספחים\רשימות שהן למעשה חלק מחובותייך לפי הוראות ניהול הפנקסים. נספחים ורשימות אלה נחוצים לשם עריכת הדוח השנתי שכל עצמאי חייב להגיש לרשויות המס.

  • ספירת מלאי
  • ספירת קופה
  • יתרת לקוחות
  • ועוד – על פי דרישת ניהול הפנקסים לעסק שלך.
 
אופן הכנת הדו”ח השנתי

את הדו”ח השנתי יש לערוך על פי הכללים בפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה. מאחר ואין ביכולתך להיות בקיאים בתחום דיני המס, התאם לדוח השנתי מס הכנסה יבצע את החישוב השנתי של המס שצריך לגבות מהעסק שלך, לאחר קיזוז המקדמות ששילמת בשוטף. במקרים שבהם סך כל התשלומים השנתיים (המקדמות) יהיה נמוך משיעור המס שייקבע לאותה שנה, תצטרך להשלים את ההפרש. במקרה הפוך, מס הכנסה ישיב לך את החלק העודף מהסכום אותו שילמת בשוטף. אותו תהליך מבוצע אוטומטית גם לדיווח השוטף בביטוח לאומי.עם סיום שנת הכספים עליך למלא מספר נספחים\רשימות שהן למעשה חלק מחובותייך לפי הוראות ניהול הפנקסים. נספחים ורשימות אלה נחוצים לשם עריכת הדוח השנתי שכל עצמאי חייב להגיש לרשויות המס.

בשירותי הייצוג שלנו אנחנו דואגים להגיש עבורך את הדו”ח השנתי על בסיס כל המידע הקיים במערכת Keep.

מה חברת המשלוחים שעימה תעבוד?

שליח, אוטוטו רשמית תהיה עסק עצמאי 😀

 ב-Keep סוגרים לך את כל  הפינות מפתיחת תיק, העלאת הוצאות של העסק שלך כדי שתשלם פחות מס (כמו דלק למשל), ליווי שוטף מול הרשויות והגשת דוח שנתי. הכל בליווי אישי של רואי החשבון שלנו ובמחיר מיוחד לשליחים.

שליח Wolt, רוצה להצטרף?

שליח Gett, רוצה להצטרף?

שליח

, רוצה להצטרף? לחץ כאן

שליח

, רוצה להצטרף? לחץ כאן

איזה כיף שבחרת בנו 😀

ב-Keep סוגרים לך את כל הפינות! מוזמנים להרשם ל30 ימי ניסיון ללא התחייבות ובמהלכם רואי החשבון שלנו ישמחו לסייע בכל שאלה או התלבטות

איזה כיף שבחרת בנו 😀
שנייה לפני שמתחילים, מה תחום העיסוק שלכם?

ב-Keep סוגרים לך את כל הפינות! מוזמנים להרשם ל30 ימי ניסיון ללא התחייבות ובמהלכם רואי החשבון שלנו ישמחו לסייע בכל שאלה או התלבטות

שליח - לחץ כאן

כבר עוזבים?

שניה לפני שמתחילים,
מה תחום העיסוק שלכם?

הגעתי אליכם דרך אחד השותפים של קיפ למשל Wolt או Gett.
ואני רוצה להצטרף.
אני עורך דין, מאמן כושר, מעצבת וכו׳
ואני רוצה להצטרף.
דילוג לתוכן